ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

 

มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต จัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เพื่อเป็นธรรมทาน ดังนี้
 

วิถีแห่งพุทธะ
 

ตามรอยศาสดา
 

ธรรมะเก็บตก ๕
 

ธรรมะเก็บตก ๖
 

ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ
ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
 

ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
 

ปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติ
เทศน์บนศาลา
 

วิปัสสนาธุระ
วิปัสสนาธุระ เทศน์บนศาลา
 

ใจเป็นสัปปายะ
 

นิโรธ
 

ประวัติการภาวนาองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
 

ธรรมะเก็บตก ๔
 

ธรรมะเก็บตก ๓
๑.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๔๔
๔.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
 

กรณีถ้ำสาริกา
๑.ตู่หรือขู่
๒.กรณีถ้ำสาริกา
๓.ฟังธรรมเป็น
๔.ชุดความคิด
๕.รอกิเลสสูง
๖.รู้ชอบ ไม่เหลือ
๗.จิตเป็นได้หลายอย่าง
๘.ตื่นโสดาบัน
 

เสียงธรรมหลวงตา
 

วิชชา ๓
 

เจโตวิมุตติ
๑.เจโตวิมุตติ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒.การพิจารณากาย ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
๓.สูญเปล่า ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓
๔.อำนาจกิเลส ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
 

ธรรมะเก็บตก ๒
๑.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔
 

ธรรมะเก็บตก ๑
๑.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕
๒.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๕
๓.เทศน์เช้า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓
 

ปลูกดอกบัวที่ใจ
๑.ปลูกดอกบัวที่ใจ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
๒.วันปวารณาออกพรรษา ๘ ตุลาคม ๒๕๓๘
๓.คนเปล่าๆ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑
๔.วิธีสู้กิเลส ๔ สิงหาคาม ๒๕๔๒
๕.การพิจารณาจิต ๑ ตุลาคม ๒๕๓๘


จำนวน 61 เล่ม :
«หน้าแรก ‹ก่อนหน้า 1 2 (3) 4 ถัดไป›

 
ติดต่อสอบถาม 032-240-666 , 0830382477 Copyright © 2009-2018, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com