เทศน์พระ เรื่อง ธาตุดี เทศน์เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561