เทศน์พระ เรื่อง นาทีชีวิต เทศน์เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561