เทศน์พระ เรื่อง ใจของตน เทศน์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2561