เทศน์พระ เรื่อง ซักผ้า เทศน์เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561