เทศน์พระ เรื่อง ดีชั่ว เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562