เทศน์พระ เรื่อง ผีเสื้อ เทศน์เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2562