เทศน์พระ เรื่อง จะวาง เทศน์เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2562