เทศน์พระ เรื่อง ตัวทำ เทศน์เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562