เทศน์เช้า กฐินวัดป่าสันติพุทธาราม เทศน์เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2562