ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2560

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ค้นหากิเลส เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2560 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 ก.พ. 2560 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- เวียนว่าย เทศน์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 18 ก.พ. 2560 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2559

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2560

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2560

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2560 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 ก.พ. 2560 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ตามวินัย เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 13 ก.พ. 2560 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- กิเลสเป็นธรรมชาติ เทศน์เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- กิเลสโดยย่อ เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 12 ก.พ. 2560 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2560 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ค้นหากิเลส เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2560 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เวียนว่าย เทศน์เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2560 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ตามวินัย เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

กิเลสโดยย่อ เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์พระ เรื่อง ธรรมดี เทศน์เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2560 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม 0830382477 Copyright © 2009-2016, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com