ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- ธรรมแรกเกิด เทศน์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 6 ต.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 5 ต.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ถามธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 ต.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- วิธีใช้อาวุธ เทศน์เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 3 ต.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์บนศาลา

- โลกียะสมาธิ โลกุตระสมาธิ เทศน์เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2540

- ความว่าง ๓ เทศน์เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2541

- ปัญญาอบรมสมาธิ เทศน์เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2542

- เพราะไม่รู้ เทศน์เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2543

- เปิดตู้พระไตรปิฎก เทศน์เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2543

- ศากยบุตร เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2544

- นักรบ เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2546

- ใจสู่ใจ เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2547

- สมมุติสงฆ์ เทศน์เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2547

- สังฆรัตนะ เทศน์เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2548

- ค่าเสถียรมี เทศน์เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2550

- ธรรมะไร้พรมแดน เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2550

- ธาตุ ๔ - ขันธ์ ๕ เทศน์เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551

- พระในพระ เทศน์เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2551

- ไม่ตู่ธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2551

- ธรรมะมีบวก-ลบ เทศน์เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2552 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 29 ก.ย. 2558 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ธรรมแรกเกิด เทศน์เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ถามธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

วิธีใช้อาวุธ เทศน์เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์พระ เรื่อง ผิดที่ เทศน์เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ธาตุรู้ เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ในความจริง เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com