ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- รู้จริงเงียบ เทศน์เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 30 พ.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 25 พ.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- เห็นนิมิต เทศน์เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2558เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์บนศาลา

- เปิดเผย ไม่เลื่อนลอย เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2558

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 24 พ.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- เอะใจ เทศน์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์บนศาลา

- กิเลสปิดลับ เทศน์เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 23 พ.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 22 พ.ค. 2558 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

รู้จริงเงียบ เทศน์เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เห็นนิมิต เทศน์เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เอะใจ เทศน์เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์พระ เรื่อง ของดี เทศน์เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

อนุสติ เทศน์เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com