ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 29 ก.ค. 2559 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- สายพานแห่งมรรค เทศน์เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง ที่สูง เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2559เพิ่มไฟล์ PDF ถาม-ตอบปัญหาธรรม

- ค้นหาพุทธะ เทศน์เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2559 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 28 ก.ค. 2559 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2559

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2559เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง ขยะพิษ เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559

- เทศน์พระ เรื่อง ทำเป็นรู้ เทศน์เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2559

- เทศน์พระ เรื่อง ต้นเหตุ เทศน์เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 ก.ค. 2559 )
เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2559

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 26 ก.ค. 2559 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2559 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 25 ก.ค. 2559 )


 
   

สายพานแห่งมรรค เทศน์เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ไม่ใช่ฆราวาส เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

จะขายชื่อ เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2559 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2559 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2559 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์พระ เรื่อง ที่สูง เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2559 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

กากกิเลส เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2559 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม 0830382477 Copyright © 2009-2016, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com