ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 
 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- ธรรมไม่มีในตน เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- คิดว่าดี เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 16 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- เกิดพุทโธ เทศน์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 15 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์พระ

-
เทศน์พระ เรื่อง คุยได้ เทศน์เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 14 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- เราทำกรรม เทศน์เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2557เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2557เพิ่มไฟล์ PDF ถาม-ตอบปัญหาธรรม

- อย่าเชื่อ เทศน์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2557

- สติที่งาน เทศน์เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2557

- ไม่ขัดไม่แย้ง เทศน์เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557

- เห็นแต่ไม่รู้ เทศน์เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 13 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ไม่รู้จักจิต เทศน์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 12 เม.ย. 2557 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

คิดว่าดี เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เกิดพุทโธ เทศน์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์พระ เรื่อง คุยได้ เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ธรรมไม่มีในตน เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เราทำกรรม เทศน์เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com