ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า กฐินวัดป่าตะนาวศรี เทศน์เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า กฐินวัดป่าสันติพุทธาราม เทศน์เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 11 พ.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ขายศพ เทศน์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- กิเลสกัดเซาะ เทศน์เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง เปิดตา เทศน์เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า กฐินวัดป่าตะนาวศรี เทศน์เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2561

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 7 พ.ย. 2561 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า กฐินวัดป่าสันติพุทธาราม เทศน์เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ขายศพ เทศน์เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์พระ เรื่อง เปิดตา เทศน์เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

กิเลสกัดเซาะ เทศน์เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า กฐินวัดป่าตะนาวศรี เทศน์เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

คู่ทุกข์ เทศน์เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม 032-240-666 , 0830382477 Copyright © 2009-2018, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com