ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 
 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- ผู้มีราตรีเดียว เทศน์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- วิบาก เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง ปัดทิ้ง เทศน์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 26 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- เถาถั่ว-ต้มถั่ว เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- หาลงที่ใจ เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 20 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ศีล-ธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ทางสว่าง เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 14 ก.ค. 2557 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

วิบาก เทศน์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์พระ เรื่อง ปัดทิ้ง เทศน์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ผู้มีราตรีเดียว เทศน์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

หาลงที่ใจ เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ศีล-ธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เถาถั่ว-ต้มถั่ว เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com