ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- เปิดเผย ไม่เลื่อนลอย เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 17 ก.ย. 2557 )
เพิ่มหนังสือธรรมะ

ตามรอยศาสดา
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 16 ก.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ถูกหรือผิด เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 14 ก.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- สมาธิเพื่อ เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 13 ก.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- กิเลสปิดลับ เทศน์เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง รู้โลกๆ เทศน์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 9 ก.ย. 2557 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เปิดเผย ไม่เลื่อนลอย เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ถูกหรือผิด เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

สมาธิเพื่อ เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์พระ เรื่อง รู้โลกๆ เทศน์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

กิเลสปิดลับ เทศน์เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com