ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง ตึกสูง เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2561

เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 23 ก.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 22 ก.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง คิดถูก เทศน์เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561

- เทศน์พระ เรื่อง กลิ่นธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561

- เทศน์พระ เรื่อง ใจบอด เทศน์เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561

- เทศน์พระ เรื่อง หลงโลก เทศน์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์พระ เรื่อง ตึกสูง เทศน์เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

สมมุติว่าปัญญา เทศน์เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

คิดดีได้ดี เทศน์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ฆ่าเห็นแก่ตัวตาย เทศน์เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2561 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม 032-240-666 , 0830382477 Copyright © 2009-2018, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com