ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 


- แผนที่วัดป่ามหาบัว ญาณสัมปันโน ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดป่าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต.ระบำ อ.ลานสัก จ. อุทัยธานี
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าพุทธธรรม ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
- แผนที่วัดป่าสมสงัด บ้านเขาควง ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- แผนที่วัดสันติธรรมาราม(ที่พักสงฆ์) ต.ไล่โว่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี


 
 


เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 6 ก.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- จินตมยปัญญา เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 5 ก.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- อ่อนน้อม เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 ก.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- รู้ไม่ชอบ เทศน์เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง คิดเป็น เทศน์เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2558

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2558

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

จินตมยปัญญา เทศน์เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

อ่อนน้อม เทศน์เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์พระ เรื่อง คิดเป็น เทศน์เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

รู้ไม่ชอบ เทศน์เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com