เทศน์พระ

ธรรมว่า

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

กิเลสว่า

๘ พ.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ตาดู

๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ซึ่งหน้า

๘ เม.ย. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ไฟ

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ลม

๑o มี.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

น้ำ

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ดิน

๙ ก.พ. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

สงสัย

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

ลังเล

๑o ม.ค. ๒๕๖๗

เทศน์พระ

วาศอก

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์พระ

ลดรา

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖