หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๒๒ ส.ค. ๒๕๔๗