เทศน์บนศาลา

โคพาฝูงข้ามฝั่ง

๙ ก.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

มีแต่เสมอกับแพ้

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมขวดเปล่า

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

มโนธรรม

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กระต่ายชมจันทร์

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

หน้าไหว้หลังหลอก

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

แมลงเม่า

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ท่าดีทีเหลว

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ทำเหมือนรู้

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ปัญญาอ่อน

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ภาวนาชอบ

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔