เทศน์บนศาลา

ธรรมฝนตก

๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสทำลายใต้น้ำ

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมแหวกหญ้า

๔ พ.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสตายดาบหน้า

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมลูบหน้า

๕ เม.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสก่อสารพิษ

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมความทรงจำ

๖ มี.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสคิดล้างครู

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมตัวแทน

๕ ก.พ. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสคับใจ

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมบอกเล่า

๖ ม.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสโผล่หน้า

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕