เทศน์บนศาลา

ธรรมตัวแทน

๕ ก.พ. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสคับใจ

๒๑ ม.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมบอกเล่า

๖ ม.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสโผล่หน้า

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมมึนงง

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสซ้อมรบ

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมโมฆะ

๘ พ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสว่าสมมุติ

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมฉุยฉาย

๑o ต.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสคือคู่เจรจา

๓ ต.ค. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

ธรรมไก่กา

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์บนศาลา

กิเลสลบด้วยเท้า

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕