เทศน์บนศาลา

ธรรมล้มละลาย

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสไว้หน้าใคร

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมมีตั๋ว

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสไว้ใจทาง

๘ ก.ย. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมสายพิราบ

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสอย่างอ่อน

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมสายเหยี่ยว

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสอย่างแก่

๙ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมให้สูญหาย

๑ ส.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสเป็นปากเสียง

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

ธรรมคางเหลือง

๒ ก.ค. ๒๕๖๖

เทศน์บนศาลา

กิเลสขี้หมูหอม

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๖