หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๗