หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๑๔ เม.ย. ๒๕๔๘