หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๕ ก.ค. ๒๕๔๘