หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๑o ธ.ค. ๒๕๔๘