หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๑๑ เม.ย. ๒๕๔๙