หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

๒๒ มิ.ย. ๒๕๔๙