ธรรมะเก็บตก ๑


เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๓ เม.ย. ๒๕๕๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑ ม.ค. ๒๕๔๕

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๒ ม.ค. ๒๕๔๕