ธรรมะเก็บตก ๒


เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๑

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๕ พ.ย. ๒๕๕๒

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒o มี.ค. ๒๕๕๔