ธรรมะไม่มีแก่

ท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต เมตตาตอบปัญหาธรรม ทั้งติ ทั้งให้อุบายไว้อย่างละเอียด ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติได้ความรู้ ความเข้าใจ ได้คลายความกังวลสงสัย และที่สำคัญได้กำลังใจปฏิบัติเป็นอันมาก

ธรรมะไม่มีแก่ องค์พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้และสั่งสอนธรรม อันเป็นสัจธรรมความจริง เป็น อกาลิโก ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ไม่เคยเสื่อมทั้งยังคงเส้นคงวาและท้าทายผู้ปฏิบัติธรรม หากผู้ใดปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรมแล้ว ย่อมเข้าถึงธรรมนี้ได้ ดังหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และครูบาอาจารย์ “เพชรน้ำหนึ่ง” ทั้งหลาย เพราะธรรมะอยู่ฟากตาย ท่านจึงพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์จนได้ธรรมมาครองใจ ซึ่งท่านจะอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ป่าอยู่เขาเหมือนผ้าขี้ริ้ว แต่ทางธรรมประเสริฐที่สุด และท่านเห็นหัวใจคนสำคัญที่สุด

ชีวิตทางโลก การอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่อ่อนแอ ในการปฏิบัติสุตมยปัญญา จินตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได้ มีแต่ภาวนามยปัญญาเท่านั้นที่ฆ่าได้ จึงต้องทำสมถะก่อน แล้วยกขึ้นสู่วิปัสสนา ผู้อยากปฏิบัติ และพ่อแม่มีปัญหากัน เป็นเรื่องน้ำท่วมปาก แต่อย่าให้ท่วมใจเรา กรณีผู้หญิงบวชชี บวชใจหรือใจบวช ได้อานิสงส์มากและพ้นทุกข์เหมือนกับผู้ชาย ดังคุณแม่ชีแก้ว แต่การแก้จิตนี้แก้ได้ยาก จึงต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้จริง ซึ่งหาได้ยาก ให้สังเกตจาก พูดกับทำตรงกัน เมื่อปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง ตามความเป็นจริง โดยมีครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงชี้แนะ ย่อมกำจัดนิวรณ์ ย่อมเกิดสัมมาสมาธิในเบื้องต้น เกิดภาวนามยปัญญาในท่ามกลาง และเกิดธรรมะไม่มีแก่เข้าถึงวิมุตติธรรมในที่สุด


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

อ่อนน้อม

๔ ก.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จินตมยปัญญา

๕ ก.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

น้ำท่วมปาก

๑๑ ก.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ใจบวช

๑๒ ก.ค. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ธรรมะไม่มีแก่

๒๕ ก.ค. ๒๕๕๘