นี่คือจิต

หนังสือนี่คือจิต ได้รวบรวมการตอบปัญหาภาวนาของท่านพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้สนใจปฏิบัติ

จิตนี้มหัศจรรย์มาก เป็นได้หลากหลาย ทั้งดีและร้าย การแก้จิตเป็นเรื่องยาก เพราะจิตมีธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก การปฏิบัติตามเป้าหมายพระพุทธศาสนาเพื่อมรรคผลนิพพาน ให้ปฏิบัติตามความเป็นจริง เริ่มจากสมาธิธรรม จิตล้มลุกคลุกคลาน จิตพัฒนาขึ้น จิตเจริญและเสื่อม ทั้งแสดงอาการต่างๆ นี่คือจิต ซึ่งจะเจริญงอกงามด้วยศีล สมาธิ ปัญญา โดยอาศัยสติชอบ ความเพียรชอบ ฯลฯ และครูบาอาจารย์ที่รู้จริง ฉะนั้น พระป่าที่มุ่งพ้นทุกข์ จึงให้ความสำคัญ การฟังเทศน์ครูบาอาจารย์และเป็นอันดับหนึ่งในภาคปฏิบัติ

ด้วยธรรมะอยู่ฟากตาย ผู้ปฏิบัติควรศึกษาประวัติครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเป็นแนวทาง ซึ่งท่านกว่าจะบรรลุธรรม ล้วนเป็นพระป่าเป็นนักรบธรรมเดนตายที่มีประสบการณ์ทางจิตจริงๆ เมื่อปฏิบัติตามก็จะเห็นช่องทาง คือ ข้อวัตรปฏิบัติ ก็จะยิ่งเคารพบูชา รายที่คิดเยอะ วิตกกังวล กลัวผี ฝันร้าย ให้ยึดพุทธานุสติ บริกรรมพุทโธให้เต็มหัวใจ อุปมาน้ำเต็มขวดเขย่าไม่ดัง ความคิด ความกลัวก็จะค่อยหมดไป รายที่เป็นทุกข์เมื่อไปเห็นผู้ชายแล้วหลงรัก และเป็นสุขเมื่อปล่อยวางได้ อุปมาฟื้นจากสลบ ให้ฟื้นมาสู่ธรรม ให้มีธรรมเป็นที่พึ่ง ให้หัวใจมีคุณธรรม

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เพียรชอบ

๖ มิ.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เห็นช่องทาง

๗ มิ.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คิดเยอะ

๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

นี่คือจิต

๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ฟื้นจากสลบ

๒o มิ.ย. ๒๕๕๘