หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม...

๙ ธ.ค. ๒๕๔๙