เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๒๓ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

กฐินวัดป่าสันติพุท

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๑o ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๔ ต.ค. ๒๕๖๓

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๓ ต.ค. ๒๕๖๓