ปลูกดอกบัวที่ใจ


เทศน์บนศาลา

คนเปล่าๆ

๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

วิธีสู้กิเลส

๔ ส.ค. ๒๕๔๒

เทศน์บนศาลา

ปลูกดอกบัวที่ใจ

๒๔ ส.ค. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

การพิจารณาจิต

๑ ต.ค. ๒๕๓๘

เทศน์บนศาลา

วันปวารณาออกพรรษา

๘ ต.ค. ๒๕๓๘