สมมุติว่าจิต


ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

สนทนาธรรมกับแม่ชีท

๑๔ ส.ค. ๒๕๔๕

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

สมมุติว่าจิต

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๓

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

ยืนยันว่าผิด

๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๓

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เมื่อพระพุทธเจ้ารู

๒๓ ม.ค. ๒๕๕๔