เทศน์พระ

อยู่เย็น

๓ เม.ย. ๒๕๕๔

เทศน์พระ

พระนักบิน

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔

เทศน์พระ

หนึ่งแบบอย่าง

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔

เทศน์พระ

พระมีดี

๓ ก.พ. ๒๕๕๔

เทศน์พระ

ตื่นเงา

๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔

เทศน์พระ

ติดโลก

๔ ม.ค. ๒๕๕๔

เทศน์พระ

งานศพพระสมบัติ

๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓

เทศน์พระ

ธรรมะสภา

๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓

เทศน์พระ

ใจทรงธรรม

๖ ธ.ค. ๒๕๕๓

เทศน์พระ

งานใจ

๒๑ พ.ย. ๒๕๕๓

เทศน์พระ

ต้องไม่ทำ

๖ พ.ย. ๒๕๕๓

เทศน์พระ

เราก็มีที่พึ่ง

๒๓ ต.ค. ๒๕๕๓