เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๒

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๑

๓๑ พ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๒๐

๑๖ พ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๙

๑ พ.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๘

๑๗ เม.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๗

๒ เม.ย. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๖

๑๘ มี.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๕

๓ มี.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๔

๑๗ ก.พ. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๓

๒ ก.พ. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๒

๑๘ ม.ค. ๒๕๕o

เทศน์พระ

เทศน์พระ ๑๑

๓ ม.ค. ๒๕๕o