ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะท่าเรือ

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์หลังฉันจังหัน

๓ ส.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์หลังจังหัน

๒ ส.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์หลังฉันจังหัน

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะ ก.ฟ.ผ.

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะเมืองจันท์

๖ ก.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะหมอ

๑๔ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๑