ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์หลังฉันจังหัน

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะ ก.ฟ.ผ.

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะเมืองจันท์

๖ ก.ค. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะหมอ

๑๔ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

เทศน์ที่ธรรมศาสตร์

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

คณะอ.หมอสมสิทธิ์

๒๔ ก.พ. ๒๕๕๑

ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

จิตเห็นจิต

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๑