เทศน์บนศาลา

ความคิดขบถ

๓ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

คาดไม่ถึงธรรม

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ใจที่เดือดร้อน

๔ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

บิดพลิ้วเพราะโง่เข

๒o มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

กิเลสเขย่าหัวใจ

๕ มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

วันเคารพครู

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สติปัญญาผู้กำหนด

๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ถ้ามันจริง

๒o ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ตามใจชอบ

๕ ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ขณะจิตคือนิโรธ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

มันคือกิเลส

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

เป็นอีกอย่าง

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑