เทศน์บนศาลา

สมาธิเจ้าขุนทอง

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิล้มเหลว

๖ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิลมปาก

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิปลายเปิด

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิต้นคด

๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิโมฆะ

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่ป่า

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิห้ามเทศน์

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิหัวตอ

๘ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ลืมตาทำสมาธิ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

หลับตาทำสมาธิ

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

หัวใจซุกขยะ

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒