เทศน์บนศาลา

สมาธิต้นคด

๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิโมฆะ

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิไก่ป่า

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิห้ามเทศน์

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

สมาธิหัวตอ

๘ ส.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ลืมตาทำสมาธิ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

หลับตาทำสมาธิ

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

หัวใจซุกขยะ

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ความเห็นไม่แจ้ง

๑ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

จิตหลงทาง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ขาดตกบกพร่อง

๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์บนศาลา

ตั้งตนไว้ชอบ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒