นิพพานคือนิพพาน


เทศน์บนศาลา

นิพพานไม่ใช่อัตตาแ

๒๙ ส.ค. ๒๕๔๑

เทศน์บนศาลา

ธรรมะทึกทักเอา

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๑

เทศน์บนศาลา

ธรรมะเสมือนจริง

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๑

เทศน์บนศาลา

นิพพานคือนิพพาน

๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓