เทศน์พระ

พายุมา

๓o ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

กำพร้า

๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ใจอ่านว่า

๑ ต.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

รู้เขารู้เรา

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

เสียรู้

๑ ก.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

เพื่อทำ

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

มีแพ้

๓ ส.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ที่สูง

๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ขยะพิษ

๔ ก.ค. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ทำเป็นรู้

๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ต้นเหตุ

๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

เทศน์พระ

ดูให้รู้

๒o พ.ค. ๒๕๕๙