เทศน์พระ

น้ำดี

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผูกไว้

๔ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

นอนอู่

๒o มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ลมแรง

๖ มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

หมดจด

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ดีชั่ว

๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

จนตรอก

๒o ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

พายุ

๖ ม.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

อดอยาก

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เสียดาย

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

แก้บน

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เปิดตา

๘ พ.ย. ๒๕๖๑