เทศน์พระ

หลังยาว

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

นาทีชีวิต

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ธาตุธรรม

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ธาตุดี

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ลวงโลก

๓o เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

นกบิน

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ความดี

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

รักษาพระ

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

หลงโลก

๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ใจบอด

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

กลิ่นธรรม

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

คิดถูก

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑