เทศน์พระ

เห็นภัย

๗ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ค้ำโพธิ์

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผู้เฒ่า

๙ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หัวหอก

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผู้บุกเบิก

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ชาติตระกูล

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หัวคิด

๑o ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

มีไฟ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

โลงผุ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผีดิบ

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

น้ำน้อย

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ตัวทำ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒