เทศน์พระ

นกบิน

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ความดี

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

รักษาพระ

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

หลงโลก

๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ใจบอด

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

กลิ่นธรรม

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

คิดถูก

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

กลิ่นศีล

๑ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

หลงฝูง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

แก๊สพิษ

๓ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ไม้ล้ม

๑๘ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์พระ

ตายซาก

๓ พ.ย. ๒๕๖o