เทศน์พระ

อดอยาก

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เสียดาย

๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

แก้บน

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เปิดตา

๘ พ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ทะเลหมอก

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ซักผ้า

๙ ต.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ตึกสูง

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ใจของตน

๙ ก.ย. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

เราทำ

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

มาจากธรรม

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

ที่ทำกิน

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๑

เทศน์พระ

๑๓ หมูป่า

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑