หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๖ มี.ค. ๒๕๔๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๖

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๕ มิ.ย. ๒๕๔๖

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๔ เม.ย. ๒๕๔๖

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๕

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๕

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๔ ก.ค. ๒๕๔๕

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๘ มี.ค. ๒๕๔๕

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๔

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๗ ก.ย. ๒๕๔๔

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๓ มิ.ย. ๒๕๔๔

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๖ มี.ค. ๒๕๔๔