หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑o ก.ค. ๒๕๓๔

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๕ มี.ค. ๒๕๓๔

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๓

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๙ มิ.ย. ๒๕๓๓

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๑ เม.ย. ๒๕๓๓

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๒ ธ.ค. ๒๕๓๒

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๗ เม.ย. ๒๕๓๒

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๖ ม.ค. ๒๕๓๒