หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๓

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๓

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๙ มี.ค. ๒๕๔๓

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๖ ธ.ค. ๒๕๔๒

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๗ ก.ค. ๒๕๔๒

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๑ เม.ย. ๒๕๔๒

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๑

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๒๒ ธ.ค. ๒๕๓๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑o มี.ค. ๒๕๓๗

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๘ ธ.ค. ๒๕๓๕

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๔ ก.ค. ๒๕๓๕

หลวงตาเทศน์ที่โพธาราม

หลวงตาเทศน์ที่โพธา

๑๓ ธ.ค. ๒๕๓๔