เสียงธรรมหลวงตา


เทศน์บนศาลา

ใจสู่ใจ

๒๓ ก.ย. ๒๕๔๗

เทศน์บนศาลา

ผู้ไม่ประมาท

๒๓ ต.ค. ๒๕๔๗

เทศน์บนศาลา

สังฆรัตนะ

๒๓ ส.ค. ๒๕๔๘

เทศน์บนศาลา

สกุลกรรมฐาน

๒๖ เม.ย. ๒๕๕๑

เทศน์บนศาลา

หงส์ปีกหัก ณ วัดป่

๒๑ ส.ค. ๒๕๕๓

เทศน์บนศาลา

พระป่า

๔ ม.ค. ๒๕๕๔

เทศน์บนศาลา

หลงป่า

๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔

เทศน์บนศาลา

เหล่ากอพุทธะ

๓ ก.พ. ๒๕๕๔

เทศน์บนศาลา

เลือดในอก

๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔

เทศน์บนศาลา

กว่าจะเป็นหลวงตา

๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔

เทศน์บนศาลา

เสียงธรรมหลวงตา

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔

เทศน์บนศาลา

ศิลปะการหลบหลีก

๓ เม.ย. ๒๕๕๔