เทศน์เช้า

ไก่ได้พลอย

๑๑ ก.พ. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

คนตื่น

๑o ก.พ. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

เทศน์ก่อนเวียนเทีย

๘ ก.พ. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

ผู้ชนะ

๘ ก.พ. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

ทำไร้เดียงสา

๓ ก.พ. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

คุณจากของน้อย

๒๙ ม.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

แสวงหาไม่มี

๒๗ ม.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

ตรุษจีน

๒๔ ม.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

คุณของธุดงควัตร

๒o ม.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

ศรัทธาสำคัญ

๑๗ ม.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

รสของข้าว

๑๖ ม.ค. ๒๕๔๔

เทศน์เช้า

เห็นถูกสุขจริง

๑๔ ม.ค. ๒๕๔๔