เทศน์บนศาลา

แกงหม้อใหญ่

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กลัวความจริง

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ประมาทกิเลส

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กายานุปัสสนา

๘ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

สมาธิเปิดประตู

๑ ส.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

พระธรรมพระจำ

๒๔ ก.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

โคพาฝูงข้ามฝั่ง

๙ ก.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

มีแต่เสมอกับแพ้

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

ธรรมขวดเปล่า

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

มโนธรรม

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

กระต่ายชมจันทร์

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์บนศาลา

หน้าไหว้หลังหลอก

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔