เทศน์บนศาลา

ช่างทาสี

๒๙ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ทำตัวไม่ถูก

๒๑ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ในน้ำมีปลา

๑๕ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสช่างคิด

๗ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ดีแต่ชื่อ

๓๑ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสลอบกัด

๒๓ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ธรรมชาติของธรรม

๑๖ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ไก่งามเพราะขน

๘ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ขุดทองได้ทอง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ฟ้าลิขิต

๙ มิ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ธรรมจับต้องได้

๒๕ พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

สนามรบที่ใจ

๑o พ.ค. ๒๕๖o