เทศน์บนศาลา

ไก่งามเพราะขน

๘ ก.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ขุดทองได้ทอง

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ฟ้าลิขิต

๙ มิ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ธรรมจับต้องได้

๒๕ พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

สนามรบที่ใจ

๑o พ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

รางวัลชีวิต

๒๕ เม.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

น้ำน้อยแพ้ไฟ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ฝนตกแดดออก

๒๗ มี.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ต้องรู้ดีรู้ชั่ว

๑๒ มี.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

สิ้นสุดกิเลส

๒๕ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสเป็นธรรมชาติ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ธรรมต้องบอก

๒๗ ม.ค. ๒๕๖o