เทศน์บนศาลา

ธรรมะหุ่นยนต์

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

พวกกินซาก

๓ ธ.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

รู้แพ้ รู้ชนะ

๑๘ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสมันหิว

๓ พ.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

รู้เฉพาะตน

๑๙ ต.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ช่างตีเหล็ก

๕ ต.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

กิเลสพาหลง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ตาพายุ

๒o ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

สมองไหล

๑๓ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

พูดเหมือนฉลาด

๕ ก.ย. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ช่างทาสี

๒๙ ส.ค. ๒๕๖o

เทศน์บนศาลา

ทำตัวไม่ถูก

๒๑ ส.ค. ๒๕๖o