เทศน์บนศาลา

เห็นกิเลสเป็นธรรม

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

พุทธภูมิ

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไม่ลวงโลก

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ความรู้พอ

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ขโมยเขามา

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ปฏิบัติต้องทำเป็น

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไม่จริงคือไม่รู้

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ภาวนามยปัญญา

๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

รู้ต้องจริง

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

พูดได้ ทำได้

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ลิงได้แก้ว

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

เทศน์บนศาลา

ไม่รู้ เลยไม่จริง

๑ ม.ค. ๒๕๖๑