เทศน์เช้า

หม้อต้มพะโล้

๓๑ ธ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์เช้า

คมปัญญา

๒๘ ธ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์เช้า

ปล่อยว่าง วางเฉย

๒๒ ธ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์เช้า

จิตหนึ่งปรมาณู

๑๗ พ.ย. ๒๕๓๙

เทศน์เช้า

เทศน์เช้า

๖ พ.ย. ๒๕๓๙