เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๖ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๙ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๑ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา2

๕ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา1

๕ ก.ย. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๘ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๒๑ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์อบรมในพรรษา

๑๓ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

จิตหนึ่ง

๖ ส.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันอาสาฬหบู

๒๙ ก.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันวิสาขบูช

๓๑ พ.ค. ๒๕๓๙

เทศน์บนศาลา

เทศน์ในวันมาฆบูชา

๓ มี.ค. ๒๕๓๙