เทศน์พระ

งูเห่า

๑o ต.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ทำที่ชอบ

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ไม้ใหญ่

๑o ก.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ออกประตู

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

เข้าตรอก

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

เขตป่า

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ใจคิด

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

ความคิด

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

พระบาท

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

กินไข่

๓o พ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

วันครู

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

เทศน์พระ

พระทำ

๓o เม.ย. ๒๕๖๕