เทศน์พระ

ธาตุรู้

๖ พ.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผีร้าย

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

เห็นภัย

๗ เม.ย. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ค้ำโพธิ์

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผู้เฒ่า

๙ มี.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หัวหอก

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ผู้บุกเบิก

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ชาติตระกูล

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หัวคิด

๑o ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

มีไฟ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

โลงผุ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผีดิบ

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒