เทศน์พระ

วันคืน

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

น้ำร้อน

๑o มิ.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ใบบุญ

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

อ่านได้

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ลืมตา

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

เข้าถึง

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

กราบ

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ต่อตา

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

จะกินไข่

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

สดๆ ร้อนๆ

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

ซากหมา

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศน์พระ

พระคุณ

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔