เทศน์พระ

ผู้บุกเบิก

๘ ก.พ. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

ชาติตระกูล

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

หัวคิด

๑o ม.ค. ๒๕๖๓

เทศน์พระ

มีไฟ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

โลงผุ

๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผีดิบ

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

น้ำน้อย

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ตัวทำ

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ซากศพ

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

จะวาง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ของเล่น

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

น้ำอ้อย

๓o ส.ค. ๒๕๖๒