เทศน์พระ

โกรธ

๒ ก.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

โลภ

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ไม่มี

๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผีเสื้อ

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ฤดูกาล

๔ พ.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

น้ำดี

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ผูกไว้

๔ เม.ย. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

นอนอู่

๒o มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ลมแรง

๖ มี.ค. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

หมดจด

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

ดีชั่ว

๔ ก.พ. ๒๕๖๒

เทศน์พระ

จนตรอก

๒o ม.ค. ๒๕๖๒